yaxmaq

yaxmaq
1.
f.
1. Qatı, yağlı bir maddəni bir şeyin üstünə sürtüb yaymaq. Çörəyə kərə yaxmaq. – Çıxdım Aya baxmağa; Qapıya qıfıl taxmağa; Qıza xına gəlibdi; Əllərinə yaxmağa. (Bayatı). <Məşədi İbad:> Görünür ki, heyvan balası dəllək xınanı pis yaxıbdır. Ü. H.. // Bulamaq, batırmaq.
2. məc. Əsassız olaraq isnad etmək, boynuna qoymaq, üstünə atmaq. <Fatma xanım:> Sənin bu ləçər qızın mənim üstümə oğurluq yaxır. N. V.. . . Çar agentlərinə və bir casusa yaraşan sifətləri bunun məsum və səmimi çöhrəsinə yaxa bilmirdim. M. S. O..
◊ Qara yaxmaq – bax qara. Ləkə yaxmaq – bax ləkə.
2.
bax yandırmaq. <Qərib:> Bir söz ilə eldən-elə atıldım; Bu qərib ellərdə yaxdı nar məni. «Aşıq Qərib». Pərvanə yaxar var-yoxunu bir oda yetsə; Razı deyiləm kim, mənə pərvanə desinlər. Qövsi.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • yandırıb-yaxmaq — bax yandırmaq 5 ci mənada. Əzizim baxar doymaz; Yandırar yaxar, doymaz; Baxdıqca gözlərimdən; Qanlı yaş axar, doymaz. (Bayatı). Firqət odu məni yandırıb yaxar; Sübhü şam didəmdən qanlı yaş axar. Q. Z …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • rəng — is. <fars.> 1. Bir şeyin işıq tonu. Tünd rəng. Qırmızı rəng. – Çöllər yuxudan olunca bidar; Min rəng çiçəklə doldu gülzar. A. Ş.. Xoşdur mənə, xoşdur bu təbiətdəki rənglər. S. Rüst.. Rəngi qaçmaq (getmək) – öz təbii rəngini itirib bozarmaq …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • yaxma — 1. 1. «Yaxmaq 1»dan f. is. 2. is. Üzərinə yağ və s. yaxılmış çörək parçası; yaxmac. Tapdıq dedi: – Ana, ona yağ yaxması ver! Ə. Vəl.. 2. «Yaxmaq 2»dan f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • calaşdırmaq — f. 1. Birləşdirmək, calamaq, qoşmaq, aralarında rabitə yaratmaq. <Kərəmov:> Salmanov, götür telefonu, məni rayon icraiyyə komitəsi ilə calaşdır. S. Rəh.. 2. dan. Əsassız olaraq isnad etmək, boynuna atmaq, yaxmaq. Bir gün təzə arvad bir oyun …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • can — is. <fars.> 1. Dini etiqada görə, ölümlə vücuddan ayrılan qeyri maddi varlıq; ruh. Hələ canı var. – Çıxmayan cana ümid var. (Məsəl). Südlə gələn canla çıxar. (Ata. sözü). Səni canan sanıram, çıx bədənimdən, ey can! F.. Kərəm deyər: Haqq… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • fırtınalı — sif. 1. Fırtınası olan, boranlı, qasırğalı, coşqun. Fırtınalı hava. Fırtınalı okean. – Fırtınalı göylərimi yaxmaq istər ildırımlar; Nə zaman ki qərib ruhum yad ellərdən cana doyar. Ə. C.. Divarlarda fırtınalı dəniz batan gəmi, tufan vaxtı dənizdə …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • kabab — is. <ər.> Köz üstündə şişdə, yaxud od üzərində tavada doğranmış ətdən, balıqdan bişirilmiş xörək. Kabab bişirmək. Kababa qonaq etmək. Kabab çəkmək (tikə ətləri şişə keçirmək). – Kababı köz öldürər; İgidi söz öldürər. (Ata. sözü). . . Evin… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • közləmək — f. Köz etmək, köz halına salmaq. Kömürü közləmək. // məc. Yandırmaq, yaxmaq …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • külləmək — f. 1. Kül tökmək, kül sərmək. Ləkləri külləmək. Ağacların dibini külləmək. 2. Lavaşı yandırmamaq üçün saca, hisdən qorumaq üçün qazana və s. yə küllü palçıq yaxmaq, sürtmək. Qazanı külləmək. – . . Ana saç külləyib ocaq qalayır, kətə bişirib içinə …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ləkə — is. 1. Ləkələyici bir şeyin səth üzərində buraxdığı iz. Qan ləkəsi. Yağ ləkəsi. Mürəkkəb ləkəsi. Paltarındakı ləkəni silmək. – <Eldar> sazın üstündə tünd qara ləkələri mənə göstərdi. M. Rz.. Yuyuldu, divarlara; Sıçramış qan ləkəsi. Ə. C..… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”